Schnuffeltuch

Schnuffeltuch

Schnuffeltuch aus Baumwollstoff mit Wunschname 

Preis € 19,-- Aufpreis f. Häkelapplikation lt. Preisliste